บริการของ พวกเรา24/7 คืออะไร ?

   บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะช่วยเหลือและเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดเวลา ทีมบริการของเราพร้อมที่จะให้บริการข้อมูลพร้อมกับช่วยแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ เรามีทีมช่างเทคนิคที่พร้อมให้บริการซึ่งประกอบด้วย วิศวกรที่มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการคุณ  
บริการแก้ไขปัญหา

   สัญญาการบำรุงรักษา
   การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
   การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
   บริการซ่อมแซมแบบรายครั้ง
   งานระบบไฟและงานติดตั้ง
   บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
   ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

   บริการให้คำปรึกษา
   บริการให้การฝึกอบรม
   แก้ไขและออกแบบระบบไฟฟ้า

บริการเฝ้าระวังและวิเคราะห์

   ทีมเฝ้าระวังเครื่องสำรองไฟ
   ทีมเฝ้าระวังแบตเตอรี่
   ทีมเฝ้าระวังระบบทำความเย็น
   ทีมเฝ้าระวังระบบเครือข่าย
   บริการข้อความแจ้งเตือนออนไลน์
   วิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า

ผลงานอื่น ๆ

ทีมเฝ้าระวัง

ทีมเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ของเรา


    บริการสายด่วนเพื่อให้บริการสนับสนุนและตรวจสอบสถานะการทำงานผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดเวลา ทีมบริการของเราพร้อมให้ข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้อง และพร้อมช่วยแก้ไข้ปัญหาผ่านการโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง